Gimnazjaliści z Frydrychowic laureatami !

         3 grudnia 2009r. w krakowskiej filharmonii władze regionu, przedstawiciele kościoła oraz oświaty wyróżnili laureatów małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. W gminie Wieprz laureatami w/w programu zostali gimnazjaliści z ZSP we Frydrychowicach.  Zaproszenia z Urzędu Marszałkowskiego na galę do filharmonii  krakowskiej otrzymali: wójt gminy Wieprz mgr Małgorzata Chrapek, dyrektor zespołu mgr Stanisława Lukaj, opiekunowie projektu- mgr Maria Żak, mgr Robert Kawończyk i wszyscy gimnazjaliści biorący udział w projekcie. Dyrektorka zespołu wraz z opiekunem projektu, oraz trzema uczniami, uroczyście na scenie filharmonii odebrała z rąk pani wicekurator Agaty Szuta dyplom laureata projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, zaś  uczniowie otrzymali piękne indywidualne nagrody – MP4. Ponadto nasi uczniowie- Małgorzata Koim, Paulina Radwan, Sabina Szczur, Bartosz Żak, w imieniu wszystkich laureatów składali podziękowania i kwiaty współorganizatorom przedsięwzięcia: Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, marszałkowi Markowi Nawara, wicemarszałkowi Leszkowi Zegzda, pani wicekurator Agacie Szuta. Konkurencja dla gimnazjalistów była ogromna, gdyż w projekcie brało udział 227 szkół, około 4800 młodzieży (o 1000 więcej niż w ubiegłym roku). Spośród 16 grup, które uzyskały tytuł laureata, komisja wybrała 5 zespołów reprezentujących 5 okręgów województwa małopolskiego. Zespoły te zostały zaproszone na wycieczkę do Watykanu.

W/w projekt realizowany jest we Frydrychowicach z bardzo dobrymi wynikami już od trzech lat. W 2007r. – II miejsce w województwie, 2008r. – wyróżnienie i obecnie tytuł laureata za projekt pt: „Jesteśmy apostołami dobroci – miłosierdzie zaczynamy od nas samych”. Projekt ten jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy byli sługami miłosierdzia. Gimnazjaliści z Frydrychowic na różne sposoby angażowali się w niesienie pomocy potrzebującym. Pomagali ludziom samotnym, starszym w drobnych pracach domowych, organizowali i brali udział w pielgrzymkach do Wadowic i do Krakowa- Łagiewnik, pomagali  młodszym kolegom w odrabianiu zadań domowych, organizowali zbiórki i robili paczki do domu dziecka w Radoczy, zbiórki pieniężne na misje dla dzieci ubogich do Brazylii, Iraku, odwiedzali ludzi niepełnosprawnych umysłowo w Bobrku koło Oświęcimia, brali udział w spotkaniach „Popołudnia poezji Jana Pawła II”. Wspólne prace, wyjazdy pielgrzymkowe, spotkania, przygotowywanie prezentacji projektu i występów uczniów na  eliminacje rejonowe, wojewódzkie, bardzo mocno zintegrowały młodzież gimnazjum. Jak podkreślił wicemarszałek Leszek Zegzda  czasami były to małe rzeczy, a czasami czyny graniczące z heroizmem. To morze pracy i uruchamiania wyobraźni. Wszyscy uczyliśmy się czynienia dobra i to pozostanie  w  młodych ludziach – dodał.                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                               Dyrektor zespołu
                                                                                                                                                                                              Stanisława Lukaj