Wśród zaproszonych gości pani dyrektor powitała m.in. panią wizytator R. Sopicką, panią wójt M. Chrapek, byłego dyrektora J. Trzopa, przedstawicieli Rady Powiatu i Rady Gminy, ks. proboszcza, dyrektorów szkół z sąsiednich miejscowości, byłych nauczycieli i wielu zasłużonych mieszkańców Frydrychowic i okolic. Wszyscy mieli okazję wpisać się do Księgi Pamiątkowej.

Uroczystość prowadziła pani dyr. Alina Dyrcz oraz pan Andrzej Migdałek. Po przemówieniach zaproszonych gości oraz przedstawicielki Rady Rodziców - pani K. Dziubany, ślubowanie złożyła pani dyr. S. Lukaj, podkreślając wartość i znaczenie słów "patriotyzm, nauka, wierność", zwłaszcza dla młodego pokolenia. Następnie wraz z rodzicami przekazała sztandar reprezentantom uczniów. Zaprzysiężony szkolny poczet sztandarowy czuwał przy fladze kolejne minuty, a na scenę weszli przedstawiciele poszczególnych klas prezentując kolejne wersy roty ślubowania. Był to niezwykle podniosły i wzruszający moment.

PATRIOTYZM   NAUKA  WIERNOŚĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tekst Anna Najbor

Po odśpiewaniu hymnu szkoły rozpoczęto część artystyczną. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły tańce najmłodszych - polonez i walc prezentowany przez uczniów klas I -III.
W sferę poetyckich uniesień przeniosły obecnych wiersze recytowane przez starsze dzieci autorstwa byłej nauczycielki z Frydrychowic. Przypomniano również historię frydrychowickiej placówki, a teksty ilustrowały zdjęcia i filmy prezentowane na ekranie. Występ wzbogacił koncert instrumentalny kwartetu gitarowego i solistek - uczennic grających na flecie i skrzypcach. Atmosferę rozluźnił i wprowadził miły, prawie wakacyjny nastrój szkolny zespół muzyczny, prezentując popularne piosenki we własnej aranżacji. Oryginalną dekorację stanowiły również sztandary, ale jak przystało na szkołę im. J. Brzechwy, przedstawiające postacie z jego utworów, malowane przez poszczególne klasy. Można było podziwiać osła, pana Kleksa, lenia, kwokę i wiele innych.

Na koniec pani dyrektor dziękując wszystkim za uświetnienie uroczystości i zaangażowanie w jej przygotowanie obdarowała dzieci koszem słodyczy, a pozostałych przybyłych ugoszczono wspaniałym poczęstunkiem.

Zakończeniu roku szkolnego 2007/2008 towarzyszył już prawdziwy, oryginalny sztandar szkoły - trzeci w gminie Wieprz.

Scenariusz uroczystości opracowała mgr Maria Żak.

31 maja 2008 r.

SŁUŻYMY CI OJCZYZNO - PATRIOTYZM, NAUKA, WIERNOŚĆ - takie hasło widnieje na sztandarze, który otrzymała społeczność uczniowska Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Frydrychowicach dzięki staraniom, hojności i zaangażowaniu pani dyrektor Stanisławy Lukaj, Rady Rodziców i wielu nauczycieli.

W dniu 31 maja 2008 roku odbyła się niepowtarzalna w swoim klimacie uroczystość nadania sztandaru ZSP im. Jana Brzechwy. Datę wybrano nieprzypadkowo, gdyż łącznie z Dniem Dziecka obchodzone jest Święto Patrona szkoły, które zostało dodatkowo uczczone tak niebanalnym przedsięwzięciem.

Ceremoniał rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym sprawowaną przez księży
z Frydrychowic, a homilię wygłosił były uczeń szkoły - ks. A. Gawenda. Podczas mszy uświetnionej przez chór i scholę ks. proboszcz J. Gwiazdoń poświęcił sztandar wniesiony przez rodziców. Następnie wszyscy zgromadzeni - nauczyciele, rodzice, goście, zaproszone poczty sztandarowe, uczniowie - udali się do szkoły.